• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Niculiţel

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
62 28-11-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind neexercitarea de către Consiliul Local Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel - -   - -
61 18-11-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 da 2022-11-18  
60 17-11-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor da 2022-11-17  
59 17-11-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea cuantumului unei burse şi a numărului acestora, pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel - -   - -
58 09-11-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației „I m a single dog” la nivelul Comunei Niculițel, județul Tulcea - -   - -
57 08-11-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție având ca obiect ” “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, jud. Tulcea” - -   - -
56 07-11-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - -   - -
55 01-11-2022 SECHILA FLORIN, Primar; pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Niculițel nr. 31 din 30.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire Școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului - -   - -
54 31-10-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul III 2022 - -   - -
53 11-10-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea planului urbanistic zonal ”Înființarea Pensiunii Agroturistice ”Daria” din comuna Niculițel, județul Tulcea ”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea da 2022-10-11   -
52 10-10-2022 SECHILA FLORIN, Primar; pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Niculițel nr. 31 din 30.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire Școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului - -   - -
51 10-10-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
50 10-10-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - -   - -
49 04-10-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea “ Planului de acțiune pe timpul iernii 2022-2023 pe rețeaua de drumuri comunale şi stradale din comuna Niculițel” - -   - -
48 04-10-2022 SECHILA FLORIN, Primar; Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Niculițel da 2022-10-04  
47 30-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
46 30-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale - -   - -
45 30-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
44 30-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate - -   - -
43 29-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - -   - -
42 07-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție nr. IG 203300315 din 03.09.2020 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectului - Contractului de finanțare nr. C0720A0I0031923800009 din data de 30.12.2019 pentru proiectul “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA ” - -   - -
41 06-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculiţel, care va face parte din comisia de evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei - -   - -
40 06-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentan'ilor Consiliului local Niculiţel, care vor face parte din consiliul de administraţie al şcolii gimnaziale „Nichifor Ludovig” Niculiţel - -   - -
39 02-09-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - -   - -
38 19-08-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind acordarea unui premiu financiar familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie - -   - -
37 19-08-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea scoaterii debitelor din evidența curentă și trecerea lor într-o evidență separată - -   - -
36 29-07-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul II 2022 - -   - -
35 22-07-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
34 22-07-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României - -   - -
33 14-07-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - -   - -
32 30-06-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul I 2022 - -   - -
31 24-06-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului - -   - -
30 24-06-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale - -   - -
29 18-05-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Niculițel da 2022-05-18  
28 16-05-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiţii “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PE DRUMURI STRADALE” - -   - -
27 16-05-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculițel, Județul Tulcea” - -   - -
26 21-04-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
25 19-04-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel - -   - -
24 08-04-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2021 - -   - -
23 08-04-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul care aparține domeniului privat al comunei , închiriat de SC Telekom România Communications S.A. - -   - -
22 07-04-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Introducere gaze naturale în localitatea Niculițel, județul Tulcea" pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” - -   - -
21 25-03-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Niculiţel, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027 da 2022-03-25  
20 24-03-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului de Analiza și acoperire a Riscurilor pentru anul 2022 da 2022-03-24  
19 23-03-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind Privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadru ITI Tulcea -UAT Comuna Niculițel" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect: SIPOCA / MySMIS nr. 154688 - -   - -
18 16-03-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL- ” MODERNIZARE ȘI EXTINDERE UNITATE DE PRODUCȚIE VIN VITICOLA SARICA NICULIȚEL ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea da 2022-03-16   -
17 15-03-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prețului apei nepotabile captată, tratată și distribuită de Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel, populației și pentru restul utilizatorilor din Comuna Niculițel și a tarifului pentru serviciul public de canalizare da 2022-03-15  
16 09-03-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Comuna Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2021 - -   - -
15 03-03-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2023, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior da 2022-03-03  
14 18-02-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2022 - -   - -
13 16-02-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2022 - - Proiectul de hotărâre a fost anulat: prin adresa nr. 371/17.02.2022 a A.J.F.P. au fost comunicate... - -
12 16-02-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea da 2022-02-16   -
11 14-02-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea cuantumului unei burse şi a numărului acestora, pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel - -   - -
10 09-02-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apă - -   - -
9 09-02-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul contractual de execuție din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Niculițel - -   - -
8 07-02-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
7 04-02-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 100000 lei, de la bugetul local al comunei Niculițel, către Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - -   - -
6 25-01-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel - -   - -
5 13-01-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea participării UAT Niculițel la proiectul "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Niculițel" și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. - -   - -
4 13-01-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
3 10-01-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 - -   - -
2 06-01-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
1 04-01-2022 SECHILA FLORIN, Primar; privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2022 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2021, al activității „Pășuni comunale”. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină