• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Niculiţel

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
43 15-09-2023 CERȘAMBA NICOLAE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 300/12-09-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă extraordinară convocată de îndată , pentru data de 15 septembrie 2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiției “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” urmare a aplicabilității prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 si ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 - 2023-09-18
42 15-09-2023 CERȘAMBA NICOLAE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 300/12-09-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă extraordinară convocată de îndată , pentru data de 15 septembrie 2023 privind de aprobarea modificării art.1 din hotărârea Consiliului local Niculițel nr. 40 din 01.09.2023 privind prelungirea scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectului - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2023-09-18 -
41 01-09-2023 BATOG MIHAELA, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 290/28-08-2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României - 2023-09-04 -
40 01-09-2023 BATOG MIHAELA, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 290/28-08-2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2023 de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2023-09-04 -
39 01-09-2023 BATOG MIHAELA, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 290/28-08-2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2023-09-04 -
38 01-09-2023 BATOG MIHAELA, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 290/28-08-2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2023 privind desemnarea ca preşedinte de şedinţă, pentru şedinţa din 1 septembrie 2023 a dnei BATOG Mihaela - 2023-09-04 -
37 09-08-2023 CERȘAMBA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 283/03-08-2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN SEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 9 AUGUST 2023 privind includerea teritoriului administrativ al comunei Niculițel în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat ” Grup local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 - 2023-08-10 -
36 09-08-2023 CERȘAMBA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 283/03-08-2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN SEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 9 AUGUST 2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 - 2023-08-10
35 09-08-2023 CERȘAMBA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 283/03-08-2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN SEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 9 AUGUST 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculiţel, Județul Tulcea” - 2023-08-10
34 09-08-2023 CERȘAMBA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 283/03-08-2023 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN SEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 9 AUGUST 2023 privind desemnarea președintelui de ședință - 2023-08-10 -
33 10-07-2023 ANDREI IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 256/04-07-2023 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 10 iulie 2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire parc fotovoltaic și racord la SEN” orașul Isaccea și comuna Niculițel , județul Tulcea da 2023-07-12
32 31-05-2023 ANDREI IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 206/25-05-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședinţă ordinară de lucru la data de 31 mai 2023 privind aprobarea planului de analiza și acoperirea riscurilor da 2023-06-14
31 31-05-2023 ANDREI IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 206/25-05-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședinţă ordinară de lucru la data de 31 mai 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Niculițel - 2023-06-14 -
30 31-05-2023 ANDREI IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 206/25-05-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședinţă ordinară de lucru la data de 31 mai 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Niculițel - 2023-06-14 -
29 31-05-2023 ANDREI IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 206/25-05-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședinţă ordinară de lucru la data de 31 mai 2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2023-06-14
28 31-05-2023 ANDREI IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 206/25-05-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședinţă ordinară de lucru la data de 31 mai 2023 privind desemnarea președintelui de ședinţă - 2023-06-14 -
27 27-04-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/21-04-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 aprilie 2023 privind Privind aderarea și includerea teritoriului comunei Niculițel la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 - 2023-05-03 -
26 27-04-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/21-04-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 aprilie 2023 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate - 2023-05-03 -
25 27-04-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/21-04-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 aprilie 2023 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului - 2023-05-03
24 27-04-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/21-04-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 aprilie 2023 privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății Comerciale UTILITĂȚI PUBLICE NICULIȚEL S.R.L. - 2023-05-03 -
23 27-04-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/21-04-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 aprilie 2023 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită - 2023-05-03 -
22 27-04-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/21-04-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 aprilie 2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2023 - 2023-05-03
21 27-04-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/21-04-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 aprilie 2023 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2024, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior da 2023-05-03
20 28-03-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 166/22-03-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 martie 2023 de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2023-03-31 -
19 28-03-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 166/22-03-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 martie 2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2022 - 2023-03-31 -
18 28-03-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 166/22-03-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 martie 2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2023-03-31
17 28-03-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 166/22-03-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 martie 2023 privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE TRACTOR DESZĂPEZIRE ÎN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA NICULIŢEL JUDEȚUL TULCEA” - 2023-03-31 -
16 28-03-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 166/22-03-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 martie 2023 privind privind aprobarea Memoriului justificativ si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ACHIZIȚIE TRACTOR DESZĂPEZIRE ÎN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA NICULIŢEL JUDEȚUL TULCEA” - 2023-03-31
15 17-03-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 157/15-03-2023 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă extraordinară convocată de îndată , pentru data de 17 martie 2023 privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr.3460/25.04.2012 ,prin act adițional , până la data de 31.12.2028 - 2023-03-17 -
14 28-02-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/22-02-2023 privind Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 februarie 2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2023-03-06 -
13 28-02-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/22-02-2023 privind Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 februarie 2023 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Comuna Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2022 - 2023-03-06 -
12 28-02-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/22-02-2023 privind Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 februarie 2023 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții „Reabilitare corp de clădire al școlii Gimnaziale Nichifor Ludovig situat pe strada Isaccei, nr.99", actualizat la finalizarea lucrărilor - 2023-03-06
11 28-02-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/22-02-2023 privind Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 februarie 2023 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 - 2023-03-06
10 28-02-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/22-02-2023 privind Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 februarie 2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2023 - 2023-03-06
9 28-02-2023 MINCIUNĂ TUDORIȚA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/22-02-2023 privind Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 februarie 2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatori tehnico-economici, pentru realizarea proiectului de investiție “EFICIENTIZARE CORP DE CLĂDIRE ȘCOALA DE PIATRĂ ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2023-03-06 -
8 26-01-2023 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/20-01-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 26 ianuarie 2023 privind desemnarea președintelui de ședinţă - 2023-01-31 -
7 26-01-2023 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/20-01-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 26 ianuarie 2023 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel - 2023-01-31 -
6 26-01-2023 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/20-01-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 26 ianuarie 2023 privind modificarea coeficientului de salarizare pentru șef serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - 2023-01-31 -
5 26-01-2023 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/20-01-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 26 ianuarie 2023 privind modificarea coeficienților de salarizare pentru personalul contractual de execuție din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - 2023-01-31 -
4 26-01-2023 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/20-01-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 26 ianuarie 2023 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de contabilitate - 2023-01-31 -
3 26-01-2023 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/20-01-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 26 ianuarie 2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 - 2023-01-31
2 26-01-2023 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/20-01-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 26 ianuarie 2023 privind validarea Dispoziției nr.510 din 22.12.2022 privind majorarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea , pe anul 2022 - 2023-01-31 -
1 26-01-2023 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 10/20-01-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 26 ianuarie 2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2022, al activității „Pășuni comunale”. - 2023-01-31 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină