• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Niculiţel

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
58 23-11-2022 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 255/17-11-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 2022 privind stabilirea cuantumului unei burse şi a numărului acestora, pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel - 2022-11-25 -
57 23-11-2022 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 255/17-11-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 2022 Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Niculițel da 2022-11-25
56 23-11-2022 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 255/17-11-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației „I m a single dog” la nivelul Comunei Niculițel, județul Tulcea - 2022-11-25
55 23-11-2022 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 255/17-11-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție având ca obiect ” “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, jud. Tulcea” - 2022-11-25 -
54 23-11-2022 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 255/17-11-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 2022 privind aprobarea planului urbanistic zonal ”Înființarea Pensiunii Agroturistice ”Daria” din comuna Niculițel, județul Tulcea ”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea da 2022-11-25 -
53 23-11-2022 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 255/17-11-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul III 2022 - 2022-11-25
52 23-11-2022 IONIȚĂ PAUL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 255/17-11-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 23 NOIEMBRIE 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - 2022-11-25
51 03-11-2022 IONIȚĂ PAUL, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 241/01-11-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Niculiţel în ședinţă extraordinară de lucru la data de 03 noiembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Niculițel nr. 31 din 30.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire Școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului - 2022-11-03 -
50 12-10-2022 JECU GEORGE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 226/10-10-2022 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 12 OCTOMBRIE 2022 privind aprobarea “ Planului de acțiune pe timpul iernii 2022-2023 pe rețeaua de drumuri comunale şi stradale din comuna Niculițel” - 2022-10-14
49 12-10-2022 JECU GEORGE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 226/10-10-2022 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 12 OCTOMBRIE 2022 privind modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - 2022-10-14 -
48 12-10-2022 JECU GEORGE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 226/10-10-2022 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 12 OCTOMBRIE 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Niculițel nr. 31 din 30.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire Școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului - 2022-10-14
47 12-10-2022 JECU GEORGE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 226/10-10-2022 PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 12 OCTOMBRIE 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - 2022-10-14
46 06-10-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 217/30-09-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN ȘEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 06 OCTOMBRIE 2022 privind desemnarea președintelui de ședință - 2022-10-14 -
45 06-10-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 217/30-09-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN ȘEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 06 OCTOMBRIE 2022 privind modificarea statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale - 2022-10-14
44 06-10-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 217/30-09-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN ȘEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 06 OCTOMBRIE 2022 privind modificarea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate - 2022-10-14 -
43 06-10-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 217/30-09-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN ȘEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 06 OCTOMBRIE 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - 2022-10-14
42 15-09-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 198/09-09-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 septembrie 2022 privind de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție nr. IG 203300315 din 03.09.2020 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectului - Contractului de finanțare nr. C0720A0I0031923800009 din data de 30.12.2019 pentru proiectul “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA ” - 2022-09-21 -
41 15-09-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 198/09-09-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 septembrie 2022 privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculiţel, care va face parte din comisia de evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei - 2022-09-21 -
40 15-09-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 198/09-09-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 septembrie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Niculițel , care vor face parte din consiliul de administrație al școlii gimnaziale ”Nichifor Ludovig” Niculițel - 2022-09-21 -
39 15-09-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 198/09-09-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 septembrie 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - 2022-09-21
38 31-08-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/19-08-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel, în ședință ordinară de lucru la data de 31 august 2022 privind acordarea unui premiu financiar familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie - 2022-09-05 -
37 31-08-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/19-08-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel, în ședință ordinară de lucru la data de 31 august 2022 privind aprobarea scoaterii debitelor din evidența curentă și trecerea lor într-o evidență separată - 2022-09-05 -
36 31-08-2022 JECU GEORGE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 187/19-08-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel, în ședință ordinară de lucru la data de 31 august 2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul II 2022 - 2022-09-05
35 28-07-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 168/22-07-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 28 IULIE 2022 privind desemnarea președintelui de ședință - 2022-08-02 -
34 28-07-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 168/22-07-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 28 IULIE 2022 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României - 2022-08-02 -
33 28-07-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 168/22-07-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 28 IULIE 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 - 2022-08-02
32 28-07-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 168/22-07-2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIŢEL ÎN SEDINŢĂ ORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 28 IULIE 2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul I 2022 - 2022-08-02
31 30-06-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 138/24-06-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 30 iunie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului - 2022-06-30 -
30 30-06-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 138/24-06-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 30 iunie 2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale - 2022-06-30
29 31-05-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 115/25-05-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 mai 2022 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Niculițel da 2022-06-06
28 31-05-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 115/25-05-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 mai 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiţii “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PE DRUMURI STRADALE” - 2022-06-06 -
27 31-05-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 115/25-05-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 mai 2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculițel, Județul Tulcea” - 2022-06-06 -
26 31-05-2022 BATOG MIHAELA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 115/25-05-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 mai 2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Niculiţel, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027 da 2022-06-06
25 28-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/21-04-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 aprilie 2022 privind desemnarea președintelui de ședință - 2022-05-04 -
24 28-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/21-04-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 aprilie 2022 privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel - 2022-05-04 -
23 28-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/21-04-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 aprilie 2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2021 - 2022-05-04 -
22 28-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/21-04-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 aprilie 2022 privind aprobarea Planului de Analiza și acoperire a Riscurilor pentru anul 2022 da 2022-05-04
21 28-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/21-04-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 aprilie 2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL- ” MODERNIZARE ȘI EXTINDERE UNITATE DE PRODUCȚIE VIN VITICOLA SARICA NICULIȚEL ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea da 2022-05-04 -
20 28-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/21-04-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 aprilie 2022 privind aprobarea prețului apei nepotabile captată, tratată și distribuită de Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel, populației și pentru restul utilizatorilor din Comuna Niculițel și a tarifului pentru serviciul public de canalizare da 2022-05-04
19 28-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/21-04-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 aprilie 2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2023, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior da 2022-05-04
18 12-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 93/08-04-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 12 aprilie 2022 privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul care aparține domeniului privat al comunei, închiriat de SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. - 2022-04-15 -
17 12-04-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 93/08-04-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 12 aprilie 2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Introducere gaze naturale în localitatea Niculițel, județul Tulcea" pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” - 2022-04-15
16 31-03-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 68/25-03-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 martie 2022 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Comuna Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2021 - 2022-04-04 -
15 31-03-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 68/25-03-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 martie 2022 privind Privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadru ITI Tulcea -UAT Comuna Niculițel" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect: SIPOCA / MySMIS nr. 154688 - 2022-04-04 -
14 31-03-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 68/25-03-2022 Convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 martie 2022 privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea da 2022-04-04 -
13 28-02-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 41/21-02-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 februarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2022 - 2022-03-02
12 28-02-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 41/21-02-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 28 februarie 2022 privind stabilirea cuantumului unei burse şi a numărului acestora, pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel - 2022-03-02 -
11 14-02-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/10-02-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 14 februarie 2022 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel - 2022-02-22 -
10 14-02-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/10-02-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 14 februarie 2022 privind aprobarea prelungirii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2022-02-22 -
9 14-02-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/10-02-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 14 februarie 2022 privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel - 2022-02-22 -
8 14-02-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/10-02-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 14 februarie 2022 privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apă - 2022-02-22 -
7 14-02-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/10-02-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 14 februarie 2022 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul contractual de execuție din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Niculițel - 2022-02-22 -
6 14-02-2022 OLTEANU IONUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/10-02-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 14 februarie 2022 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 100000 lei, de la bugetul local al comunei Niculițel, către Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - 2022-02-22 -
5 19-01-2022 DOBRE MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/13-01-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 19.01.2022 privind desemnarea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni - 2022-01-26 -
4 19-01-2022 DOBRE MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/13-01-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 19.01.2022 Privind aprobarea participării UAT Niculițel la proiectul "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Niculițel" și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - 2022-01-26 -
3 19-01-2022 DOBRE MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/13-01-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 19.01.2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 - 2022-01-26
2 19-01-2022 DOBRE MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/13-01-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 19.01.2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2022-01-26 -
1 19-01-2022 DOBRE MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/13-01-2022 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 19.01.2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2022 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2021, al activității „Pășuni comunale” - 2022-01-26 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină