• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Niculiţel

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
14 29-03-2024 ALEXE ȘTEFAN, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 139/26-03-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședinţă extraordinară , convocată de îndată , pentru data de 29 martie 2024 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2024 - 2024-04-03
13 29-03-2024 ALEXE ȘTEFAN, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 139/26-03-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședinţă extraordinară , convocată de îndată , pentru data de 29 martie 2024 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Niculiţel în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea - 2024-04-03 -
12 18-03-2024 ALEXE ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 128/12-03-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 18 martie 2024 privind modificarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului poliției locale Niculițel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Niculițel nr.17/31.03.2017 - 2024-03-20 -
11 18-03-2024 ALEXE ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 128/12-03-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 18 martie 2024 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2024 - 2024-03-20
10 18-03-2024 ALEXE ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 128/12-03-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 18 martie 2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituțiilor și activităţilor finanțate din venituri proprii pe anul 2023 - 2024-03-20
9 18-03-2024 ALEXE ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 128/12-03-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 18 martie 2024 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2023 - 2024-03-20 -
8 16-02-2024 ALEXE ȘTEFAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 115/12-02-2024 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 16 FEBRUARIE 2024 privind privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2024 - 2024-02-19
7 06-02-2024 ALEXE ȘTEFAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 107/02-02-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă extraordinară de lucru la data de 6 februarie 2024 privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiţiei “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA NICULITEL, JUDETUL TULCEA ” urmare a aplicabilităţii prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 - 2024-02-07
6 25-01-2024 MARCU ANGHEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/19-01-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 25 ianuarie 2024 privind desemnarea președintelui de ședință - 2024-01-26 -
5 25-01-2024 MARCU ANGHEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/19-01-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 25 ianuarie 2024 privind pentru modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - 2024-01-26 -
4 25-01-2024 MARCU ANGHEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/19-01-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 25 ianuarie 2024 privind stabilirea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - 2024-01-26 -
3 25-01-2024 MARCU ANGHEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/19-01-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 25 ianuarie 2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Niculițel - 2024-01-26
2 25-01-2024 MARCU ANGHEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 79/19-01-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 25 ianuarie 2024 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2024 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2023, al activității „Pășuni comunale”. - 2024-01-26 -
1 09-01-2024 MARCU ANGHEL, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 5/08-01-2024 privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă extraordinară , convocată de îndată , pentru data de 9 ianuarie 2024 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel - 2024-01-10 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină