• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Niculiţel

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
30 30-06-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/24-06-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 30 iunie 2020 aprobarea înființării serviciului de iluminat public al comunei Niculițel - 2020-07-03
29 30-06-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/24-06-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 30 iunie 2020 Neexercitarea de către Consiliul local Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul(teren) situat în extravilanul Comunei Niculițel - 2020-07-03 -
28 30-06-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/24-06-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 30 iunie 2020 aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale - 2020-07-03
27 30-06-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/24-06-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 30 iunie 2020 aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul I 2020 - 2020-07-03
26 30-06-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 114/24-06-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 30 iunie 2020 aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Niculițel - 2020-07-03 -
25 15-05-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/08-05-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 mai 2020 aprobarea regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei Niculițel în vederea construirii , instalării , întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran da 2020-05-25
24 15-05-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/08-05-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 mai 2020 aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2021 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior da 2020-05-25
23 15-05-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/08-05-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 mai 2020 aprobarea Planului de Analiză și Acoperirea Riscurilor da 2020-05-25
22 15-05-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/08-05-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 mai 2020 aprobarea Planului Urbanistic Zonal- ” Construire Restaurant și Pensiune Agroturistică”, ” Construire Hală de Producție Vin”, ” Construire Pivnițe (Hrube) lot 1 și lot 2”, satul Niculițel, comuna Niculițel, jud. Tulcea da 2020-05-25 -
21 15-05-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/08-05-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 mai 2020 aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 da 2020-05-25
20 15-05-2020 CASIAN CĂTĂLIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/08-05-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 mai 2020 desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni - 2020-05-25 -
19 07-04-2020 MITAN DANIELA, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 90/06-04-2020 convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 7.04.2020 acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau persoanele singure , care locuiesc pe raza comunei Niculițel, aflate în situație de necesitate, pe perioada decretată ca stare de urgență sau asediu da 2020-04-07 -
18 06-03-2020 MITAN DANIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 65/02-03-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 6 martie 2020 aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, inițial , pe anul 2020 da 2020-03-09
17 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 stabilirea cuantumului ajutorului acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social - 2020-03-06 -
16 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 Revocarea HCL nr. 84 din 17.12.2019 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Niculițel - 2020-03-06 -
15 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire pensiune Agroturistică”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea da 2020-03-06 -
14 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 aprobarea actualizării devizului general al investiției ”Reabilitare drumuri stradale în comuna Niculițel, județul Tulcea”, ca urmare a elaborării documentației de proiectare în faza proiect tehnic - 2020-03-06 -
13 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 aprobarea planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației cetățenilor de etnie romă din comuna Niculițel, județul Tulcea, pentru anul 2020 - 2020-03-06
12 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință , care aparține domeniului public al comunei - 2020-03-06 -
11 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 modificarea art.1 alin.(2) din HCL nr. 83 din 17.12.2019 privind stabilirea cuantumului unei burse și a numărului acestora, pentru elevii de la Școala Gimnazială ” Nichifor Ludovig” Niculițel - 2020-03-06 -
10 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 acordarea unei finanțări în anul 2020, din bugetul propriu al comunei Niculițel, județul Tulcea Asociației ”Club Sportiv Sarica-Niculițel” - 2020-03-06 -
9 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 - 2020-03-06
8 27-02-2020 MITAN DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 58/21-02-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 desemnarea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni - 2020-03-06 -
7 31-01-2020 DOBRE MARIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/23-01-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 ianuarie 2020 aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 - 2020-02-05 -
6 31-01-2020 DOBRE MARIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/23-01-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 ianuarie 2020 organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel - 2020-02-05 -
5 31-01-2020 DOBRE MARIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/23-01-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 ianuarie 2020 prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu destinația de locuință - 2020-02-05 -
4 31-01-2020 DOBRE MARIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/23-01-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 ianuarie 2020 prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu destinația de locuință - 2020-02-05 -
3 31-01-2020 DOBRE MARIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/23-01-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 ianuarie 2020 prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu destinația de cabinet stomatologic - 2020-02-05 -
2 31-01-2020 DOBRE MARIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/23-01-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 ianuarie 2020 actualizarea devizului general al investiției ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Niculițel, județul Tulcea” - 2020-02-05 -
1 31-01-2020 DOBRE MARIA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/23-01-2020 convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 ianuarie 2020 aprobarea actualizării devizului general al investiției ” Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Cămin Cultural, localitatea Niculițel, județul Tulcea”, ca urmare a elaborării documentației de proiectare în faza proiect tehnic - 2020-02-05 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină