Strategia de dezvoltare

 
Strategia de dezvoltare locală comuna Niculiţel 2021-2027
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Niculiţel are ca principal obiectiv elaborarea unui document strategic care să exprime aspiraîiile de dezvoltare ale comunităţii, care să abordeze coerent problemele locale, bazându-se pe potenţialul local de dezvoltare, precum şi corelarea cu noul program: Orizont Europa, care se va baza pe realizările şi pe succesul programului pentru cercetare şi inovare anterior. Orizont Europa este cel mai ambiţios program pentru cercetare şi inovare de până acum. Strategia de dezvoltare a localităţii a fost realizată în colaborare cu administraţia publică locală, cat şi cu principalii actori locali. Rolul strategiei este de a sta la baza iniţiativei tuturor actorilor locali care derulează o activitate pe teritoriul comunei Niculiţel. Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca ţară a Uniunii Europene şi a accesării fondurilor comunitare. Acest lucru creaza pe de o parte oportunitatea
dezvoltarii durabile a comunitatilor cu ajutorul fondurilor europene, dar ţn acelaşi timp se crează noi oportunităţi asupra competitivităţii economiei locale. Valorificarea acestor noi oportunităţi cere însă alocarea unor resurse semnificative din partea actorilor locali, atât la nivelul capacităţii administrative necesare pentru accesarea, implementarea şi monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât şi de ordin financiar, de furnizare a cofinanţării obligatorii. Economia UE este în curs de redresare, dar pentru a elimina decalajele care persistă între statele membre şi între regiunile din interiorul acestora, sunt necesare investiţii suplimentare. Bazându-se pe un buget de 373 de miliarde EURO în angajamente pentru perioada 2021 - 2027, viitoarea politică de coeziune are, din perspectiva investiţiilor, capacitatea de a contribui la eliminarea acestor decalaje.