• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Niculiţel: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 7/08-02-2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 14-02-2021 -
HCL 6/08-02-2021 Privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului Local Niculiţel în Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Naţional Munţii Măcinului 14-02-2021 -
HCL 5/08-02-2021 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REALIZAREA ORELOR DE MUNCĂ DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 14-02-2021
HCL 4/08-02-2021 Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 14-02-2021 -
HCL 3/08-02-2021 pentru validarea Dispoziției nr.317/22.12.2020 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Comunei Niculitel, județul Tulcea, pe anul 2020 14-02-2021 -
HCL 2/08-02-2021 organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel 14-02-2021 -
HCL 1/08-02-2021 desemnarea presedintelui de ședință 14-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină