• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Niculiţel: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 21/30-04-2024 privind desemnarea președintelui de ședinţă 14-05-2024    - -
HCL 20/30-04-2024 privind aprobarea închirierii suprafeței de 224,67 ha din izlazul comunal 14-05-2024    -
HCL 19/30-04-2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Niculițel 14-05-2024    -
HCL 18/30-04-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculițel, Județul Tulcea” 14-05-2024    -
HCL 17/30-04-2024 privindprelungirea termenului de închiriere pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă închiriat de dl.DESPINA DORIN 14-05-2024    - -
HCL 16/30-04-2024 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor 14-05-2024    -
HCL 15/30-04-2024 privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale în anul fiscal 2025,ținând cont de rata inflației pentru anul anterior” 14-05-2024    -
HCL 14/29-03-2024 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2024 07-04-2024    -
HCL 13/29-03-2024 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Niculiţel în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea 07-04-2024    - -
HCL 12/18-03-2024 privind modificarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului poliției locale Niculițel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Niculițel nr.17/31.03.2017 24-03-2024    - -
HCL 11/18-03-2024 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2024 24-03-2024    -
HCL 10/18-03-2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituțiilor și activităţilor finanțate din venituri proprii pe anul 2023 24-03-2024    -
HCL 9/18-03-2024 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2023 24-03-2024    - -
HCL 8/16-02-2024 privind privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2024 23-02-2024    -
HCL 7/06-02-2024 privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiţiei “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA NICULITEL, JUDETUL TULCEA ” urmare a aplicabilităţii prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 11-02-2024    -
HCL 6/25-01-2024 privind desemnarea președintelui de ședință 30-01-2024    - -
HCL 5/25-01-2024 privind pentru modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 30-01-2024    - -
HCL 4/25-01-2024 privind stabilirea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel 30-01-2024    - -
HCL 3/25-01-2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Niculițel 30-01-2024    -
HCL 2/25-01-2024 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2024 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2023, al activității „Pășuni comunale”. 30-01-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel 14-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină