• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Niculiţel: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 39/08-10-2020 aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 16-10-2020
HCL 38/07-09-2020 aprobarea preluării cu titlu gratuit a autovehiculului special M1G , Iveco Massif, serie șasiu UA2PAW40V0C100474, serie motor 001122769, an fabricație 2010, în proprietatea Comunei Niculițel, din patrimoniul Gărzii de Coastă 12-09-2020 -
HCL 37/07-09-2020 actualizarea devizului general al investiției ”Reabilitare corp de clădire al școlii gimnaziale Nichifor Ludovig situat pe strada Isaccei nr. 99” 12-09-2020 -
HCL 36/07-09-2020 aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 12-09-2020
HCL 35/18-08-2020 aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul II 2020 24-08-2020 -
HCL 34/18-08-2020 aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 24-08-2020
HCL 33/29-07-2020 desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 11-08-2020 -
HCL 32/29-07-2020 solicitarea unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ” Extindere rețea de canalizare ape uzate și modernizare rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Niculițel, județul Tulcea” 11-08-2020 -
HCL 31/29-07-2020 aprobarea valorii actualizate a proiectului ”Extindere rețea de canalizare ape uzate și modernizare rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Niculițel, județul Tulcea” 11-08-2020 -
HCL 30/30-06-2020 aprobarea înființării serviciului de iluminat public al comunei Niculițel 07-07-2020
HCL 29/30-06-2020 Neexercitarea de către Consiliul local Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul(teren) situat în extravilanul Comunei Niculițel 07-07-2020 -
HCL 28/30-06-2020 aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale 07-07-2020
HCL 27/30-06-2020 aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul I 2020 07-07-2020
HCL 26/30-06-2020 aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Niculițel 07-07-2020 -
HCL 25/15-05-2020 aprobarea regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei Niculițel în vederea construirii , instalării , întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran 29-05-2020
HCL 24/15-05-2020 aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2021 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior 29-05-2020
HCL 23/15-05-2020 aprobarea Planului de Analiză și Acoperirea Riscurilor 29-05-2020
HCL 22/15-05-2020 aprobarea Planului Urbanistic Zonal- ” Construire Restaurant și Pensiune Agroturistică”, ” Construire Hală de Producție Vin”, ” Construire Pivnițe (Hrube) lot 1 și lot 2”, satul Niculițel, comuna Niculițel, jud. Tulcea 29-05-2020 -
HCL 21/15-05-2020 aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 29-05-2020
HCL 20/15-05-2020 desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 29-05-2020 -
HCL 19/07-04-2020 acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau persoanele singure , care locuiesc pe raza comunei Niculițel, aflate în situație de necesitate, pe perioada decretată ca stare de urgență sau asediu 11-04-2020 -
HCL 18/06-03-2020 aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, inițial , pe anul 2020 13-03-2020
HCL 17/27-02-2020 stabilirea cuantumului ajutorului acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social 10-03-2020 -
HCL 16/27-02-2020 Revocarea HCL nr. 84 din 17.12.2019 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Niculițel 10-03-2020 -
HCL 15/27-02-2020 aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire pensiune Agroturistică”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea 10-03-2020 -
HCL 14/27-02-2020 aprobarea actualizării devizului general al investiției ”Reabilitare drumuri stradale în comuna Niculițel, județul Tulcea”, ca urmare a elaborării documentației de proiectare în faza proiect tehnic 10-03-2020 -
HCL 13/27-02-2020 aprobarea planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației cetățenilor de etnie romă din comuna Niculițel, județul Tulcea, pentru anul 2020 10-03-2020
HCL 12/27-02-2020 prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință , care aparține domeniului public al comunei 10-03-2020 -
HCL 11/27-02-2020 modificarea art.1 alin.(2) din HCL nr. 83 din 17.12.2019 privind stabilirea cuantumului unei burse și a numărului acestora, pentru elevii de la Școala Gimnazială ” Nichifor Ludovig” Niculițel 10-03-2020 -
HCL 10/27-02-2020 acordarea unei finanțări în anul 2020, din bugetul propriu al comunei Niculițel, județul Tulcea Asociației ”Club Sportiv Sarica-Niculițel” 10-03-2020 -
HCL 9/27-02-2020 aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 10-03-2020
HCL 8/27-02-2020 desemnarea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni 10-03-2020 -
HCL 7/31-01-2020 aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 09-02-2020 -
HCL 6/31-01-2020 organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel 09-02-2020 -
HCL 5/31-01-2020 prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu destinația de locuință 09-02-2020 -
HCL 4/31-01-2020 prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu destinația de locuință 09-02-2020 -
HCL 3/31-01-2020 prelungirea termenului de închiriere pentru spațiul cu destinația de cabinet stomatologic 09-02-2020 -
HCL 2/31-01-2020 actualizarea devizului general al investiției ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Niculițel, județul Tulcea” 09-02-2020 -
HCL 1/31-01-2020 aprobarea actualizării devizului general al investiției ” Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Cămin Cultural, localitatea Niculițel, județul Tulcea”, ca urmare a elaborării documentației de proiectare în faza proiect tehnic 09-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină