>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA NICULIȚEL
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
13 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul stare civilă, resurse umane
pe(1,0)
 
Biroul centru de zi
cc(1,0) ce(3,3)
 
Compartimentul administrativ, gospodărire, deservire
ce(3,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0) ce(2,0)
 
Compartimentul buget, finante, administrare venituri
pe(6,1)
 
Compartimentul gospodărie comunală
ce(3,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, fond funciar
pe(0,1)
 
Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
ce(0,5)
 
Compartimentul alimentare cu apă
ce(4,0)
 
           
         
             
           
Compartimentul registru agricol
pe(2,0)
 
Compartimentul pentru situații de urgență
ce(5,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul politie locală
pe(2,2) ce(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul cămin cultural
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenți personali ai persoanelor cu handicap
ce(15,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 73/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 12, vacante 4)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 1, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 36, vacante 9)
 
TOTAL  posturi:  65 (ocupate 52, vacante 13)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI NICULIȚEL
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 73/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     PASCALE FLORIN    
2 viceprimar                     SECHILA FLORIN    
Secretar general
3       secretar general   S         GHEORGHE MARIANA 5  
Birou centru de zi
4       coordonator personal specialitate S BOGDAN MIOARA 5  
5       instructor educație M LAZĂR CAMELIA 5  
6       instructor educație M SECUI TEODORA 3  
7       bucătar G AFUZA SIMONA 3  
8       instructor educație M vacant    
9       instructor educație M vacant    
10       lucrător social M vacant    
Compartiment buget, finante, administrare venituri
11       inspector I principal S CRISTEA DRĂGUȚA 5  
12       consilier achiziții publice I asistent S ZAMFIR MARIA-ALEXANDRA 2  
13       inspector I asistent S MARICAȘ ANA-MARIA 2  
14       referent III superior M ȘERBAN VALERICA 5  
15       referent III superior M MĂRĂSCU LUCICA 5  
16       referent III superior M RĂZNOVEANU TUDORA 5  
17       inspector I principal S vacant    
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
18       inspector specialitate 1a S vacant    
19       inspector specialitate 1 S vacant    
20       inspector specialitate 1 S vacant    
21       inspector specialitate 2 S vacant    
22       inspector specialitate 2 S vacant    
Compartiment pentru situații de urgență
23       sef s.v.s.u G BONTEA ION 5  
24       conducător autospecială G CASIAN TUDOREL 5  
25       conducător autospecială G TEODOROV DUMITRU 5  
26       conducător autospecială G TEODOROV CORNEL 5  
27       conducător autospecială G LAZĂR HORICĂ 5  
Compartiment politie locală
28       polițist local III principal M CRISTEA ȘTEFAN 5  
29       polițist local III principal M BÂLEA AURELIA 3  
30       polițist local III debutant M vacant    
31       polițist local III debutant M vacant    
32       paznic G vacant    
Compartiment cămin cultural
33       referent S CĂLIN EMILIA 3  
Compartiment asistenți personali ai persoanelor cu handicap
34       asistent personal G BĂBĂIANU GHEORGHE 5  
35       asistent personal G FILIP IOANA 5  
36       asistent personal G CANDACHIA MIRELA 4  
37       asistent personal G MITAN TUDORIȚA 4  
38       asistent personal G BULAI VASILICA 3  
39       asistent personal G FILIP CONSTANTIN 3  
40       asistent personal G OLTEANU DUMITRA 3  
41       asistent personal G POPAENE MIHAELA 2  
42       asistent personal G POPAENE PETRICĂ 2  
43       asistent personal G VĂTUI MARIANA 2  
44       asistent personal G CRISTEA MARICICA-SILVIA 1  
45       asistent personal G OLTEANU FĂNICA 1  
46       asistent personal G SAMADIN MILUȚA 1  
47       asistent personal G VĂTUI ELENA 1  
48       asistent personal G MARICAȘ ALINA-MARCELA  
Compartiment administrativ, gospodărire, deservire
49       muncitor calificat 1 G TROFIM CONSTANTIN 5  
50       șofer 1 G BOTEA GHEORGHE 5  
51       guard G TROFIM MIHAELA 4  
Compartiment gospodărie comunală
52       muncitor calificat 1 G BATOG FLORIN 5  
53       muncitor calificat 1 G DESPINA DORIN 5  
54       muncitor calificat 1 G JECU SANDU 5  
Compartiment alimentare cu apă
55       muncitor calificat 1 G MITAN ION 5  
56       muncitor calificat 1 G TĂNASE ȘTEFAN 3  
57       casier M LAZĂR GABRIELA 2  
58       muncitor calificat 1 G ARGHIR DANIEL 1  
Compartiment stare civilă, resurse umane
59       consilier I superior S GRĂDINARU ANGELA 5  
Compartiment asistență socială
60       referent III principal M FURTUNĂ ELENA 3  
61       asistent medical comunitar G GHEORGHE FLORICA 4  
62       mediator sanitar M TATU ANGELA 2  
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, fond funciar
63       inspector I principal S vacant    
Compartiment registru agricol
64       consilier I superior S BRĂCĂCEL MARIANA 5  
65       referent III principal M MOCANU DANIELA 3  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 17
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 16
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 46
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 45
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 24
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 65
PASCALE FLORIN
primar

      LS