• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Niculiţel: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 8/16-02-2024 privind privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2024 23-02-2024    -
HCL 7/06-02-2024 privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiţiei “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA NICULITEL, JUDETUL TULCEA ” urmare a aplicabilităţii prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 11-02-2024    -
HCL 6/25-01-2024 privind desemnarea președintelui de ședință 30-01-2024    - -
HCL 5/25-01-2024 privind pentru modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 30-01-2024    - -
HCL 4/25-01-2024 privind stabilirea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel 30-01-2024    - -
HCL 3/25-01-2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Niculițel 30-01-2024    -
HCL 2/25-01-2024 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2024 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2023, al activității „Pășuni comunale”. 30-01-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel 14-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină