• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Niculiţel

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
32 04-07-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculiţel, Județul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
31 17-06-2024 SECHILA FLORIN, Primar; pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 58/11.06.2013 de aprobare a Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
30 17-06-2024 SECHILA FLORIN, Primar; pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 70/05.10.2011 de aprobare a Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de contabilitate - -   - -
29 17-06-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - -   - -
28 17-06-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Niculițel - -   - -
27 13-06-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea preluării ca venit în bugetul local pe anul 2024 a unei sume din excedentul rezultat din execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate consiliului local, în vederea finanțării unor activități - -   - -
26 23-05-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Niculițel nr.38/28.09.2021 - -   - -
25 23-05-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2024 - -   - -
24 23-05-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind utilizarea unei sume din excedentul rezultat din execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate consiliului local, în bugetul local pe anul 2024 - -   - -
23 21-05-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituțiilor și activităţilor finanțate din venituri proprii pe trimestrul I 2024 - -   - -
22 26-04-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind menținerea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Niculițel nr.38/28.09.2021 - -   - -
21 24-04-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședinţă - -   - -
20 22-04-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea închirierii suprafeței de 224,67 ha din izlazul comunal - -   - -
19 22-04-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Niculițel - -   - -
18 09-04-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculițel, Județul Tulcea” - -   - -
17 09-04-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privindprelungirea termenului de închiriere pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă închiriat de dl.DESPINA DORIN - -   - -
16 09-04-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor da 2024-04-09  
15 02-04-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale în anul fiscal 2025,ținând cont de rata inflației pentru anul anterior” da 2024-04-02  
14 26-03-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2024 - -   - -
13 26-03-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Niculiţel în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea - -   - -
12 12-03-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului poliției locale Niculițel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Niculițel nr.17/31.03.2017 - -   - -
11 11-03-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2024 - -   - -
10 29-02-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituțiilor și activităţilor finanțate din venituri proprii pe anul 2023 - -   - -
9 19-02-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2023 - -   - -
8 12-02-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2024 - -   - -
7 30-01-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiţiei “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA NICULITEL, JUDETUL TULCEA ” urmare a aplicabilităţii prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 - -   - -
6 30-01-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Niculițel - -   - -
5 19-01-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
4 19-01-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind pentru modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
3 19-01-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - -   - -
2 19-01-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Niculițel - -   - -
1 10-01-2024 SECHILA FLORIN, Primar; privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2024 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2023, al activității „Pășuni comunale”. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină