• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Niculiţel

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
23 05-05-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor da 2021-05-05   -
22 15-04-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni - -   - -
21 13-04-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,inițial, pe anul 2021 - -   - -
20 05-04-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea numărului de burse acordate pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel . - -   - -
19 31-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 - -   - -
18 26-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general al investiției ” “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, jud. Tulcea” - -   - -
17 25-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind abrogarea alin.(1) al art. 10 din Regulamentului de organizare și funcţionare a cimitirelor din comuna Niculiţel, judeţul Tulcea, aprobat prin HCL nr 40/27.09.2018 da 2021-03-25   -
16 22-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
15 15-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind revocarea taxei speciale de racordare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă în cuantum de 200 lei/branșament (inclusiv TVA) din H.C.L. nr.51/08.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021 - -   - -
14 15-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022 ținând cont de rata inflației pentru anul următor da 2021-03-15   -
13 10-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3397 din 11.05.2018 prin act adițional - -   - -
12 26-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT Comuna Niculițel, potrivit prevederilor O.G. nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
11 24-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea art. 1 din HCL nr. 7 din 08.02.2021 de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
10 04-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
9 01-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnare președinte ședință - -   - -
8 01-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculițel în Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Național Munții Măcinului - -   - -
7 29-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale - -   - -
6 25-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind validarea dispoziției nr. 317 din 22.12.2020 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Niculițel, județul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
5 27-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire sediu Cramă”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea - -   - -
4 26-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA MARA”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea - -   - -
3 25-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 - -   - -
2 11-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT Comuna Niculițel, potrivit prevederilor O.G. nr. 801/2001, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
1 08-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină