• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Niculiţel

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
60 22-11-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind acordarea, cu titlu gratuit, a drepturilor de uz și servitute , în favoarea SC ENEL DOBROGEA S.A. , pentru o suprafață de 0,52 mp teren, proprietatea publică a comunei Niculițel - -   - -
59 21-11-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul III 2023 - -   - -
58 21-11-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 - -   - -
57 21-11-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind revocarea hotărârii Consiliului local Niculițel nr. 56 din 31.10.2023 de aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 - -   - -
56 20-11-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investiției în termen și actualizarea indicatorilor pentru obiectivul de investiție „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
55 07-11-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024 da 2023-11-07  
54 27-10-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
53 27-10-2023 SECHILA FLORIN, Primar; Privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 - -   - -
52 26-10-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiției “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” urmare a aplicabilității prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 , ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 și ale Dispoziției de șantier nr. 2 - -   - -
51 25-10-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general , actualizat , ai proiectului de investiție având ca obiect ,, Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea“, Cod SMIS 150292 - -   - -
50 25-10-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind darea în folosință gratuită a microbuzului pentru transportul elevilor - -   - -
49 02-10-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculițel, care va face parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației - -   - -
48 02-10-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Niculiţel, care vor face parte din consiliul de administraţie al şcolii gimnaziale „Nichifor Ludovig” Niculiţel - -   - -
47 20-09-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 - -   - -
46 20-09-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituțiilor și activităţilor finanțate din venituri proprii pe trimestrul II 2023 - -   - -
45 20-09-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea “ Planului de acţiune pe timpul iernii 2023-2024 pe reţeaua de drumuri comunale şi stradale din comuna Niculiţel” - -   - -
44 19-09-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG 203300315 din 03.09.2020, pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA NICULITEL, JUDETUL TULCEA ” - -   - -
43 13-09-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al institutiilor si activităţilor finantate din venituri proprii pe trimestrul I 2023 - -   - -
42 12-09-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiției “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” urmare a aplicabilității prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 si ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 - -   - -
41 12-09-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind De aprobarea modificării art.1 din hotărârea Consiliului local Niculițel nr. 40 din 01.09.2023 privind prelungirea scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectului - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
40 06-09-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel - -   - -
39 23-08-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României - -   - -
38 23-08-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
37 23-08-2023 SECHILA FLORIN, Primar; de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
36 03-08-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 - -   - -
35 03-08-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
34 03-08-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculiţel, Județul Tulcea” - -   - -
33 14-07-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind includerea teritoriului administrativ al comunei Niculițel în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat ” Grup local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 - -   - -
32 06-06-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire parc fotovoltaic și racord la SEN” orașul Isaccea și comuna Niculițel , județul Tulcea da 2023-06-06   -
31 24-05-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședinţă - -   - -
30 24-05-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - -   - -
29 24-05-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Niculițel - -   - -
28 18-05-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Niculițel - -   - -
27 20-04-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind Privind aderarea și includerea teritoriului comunei Niculițel la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 - -   - -
26 20-04-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate - -   - -
25 19-04-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea planului de analiza și acoperirea riscurilor da 2023-04-19  
24 19-04-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului - -   - -
23 10-04-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății Comerciale UTILITĂȚI PUBLICE NICULIȚEL S.R.L. - -   - -
22 06-04-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită - -   - -
21 06-04-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2023 - -   - -
20 24-03-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
19 16-03-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - -   - -
18 16-03-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE TRACTOR DESZĂPEZIRE ÎN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA NICULIŢEL JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
17 16-03-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind privind aprobarea Memoriului justificativ si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ACHIZIȚIE TRACTOR DESZĂPEZIRE ÎN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA NICULIŢEL JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
16 15-03-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr.3460/25.04.2012 ,prin act adițional , până la data de 31.12.2028 - -   - -
15 14-03-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2024, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior da 2023-03-14  
14 28-02-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2022 - -   - -
13 22-02-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
12 20-02-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatori tehnico-economici, pentru realizarea proiectului de investiție “EFICIENTIZARE CORP DE CLĂDIRE ȘCOALA DE PIATRĂ ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
11 15-02-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2023 - -   - -
10 14-02-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 - -   - -
9 13-02-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Comuna Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2022 - -   - -
8 10-02-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții „Reabilitare corp de clădire al școlii Gimnaziale Nichifor Ludovig situat pe strada Isaccei, nr.99", actualizat la finalizarea lucrărilor - -   - -
7 19-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședinţă - -   - -
6 19-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea coeficienților de salarizare pentru personalul contractual de execuție din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - -   - -
5 19-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea coeficientului de salarizare pentru șef serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - -   - -
4 19-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 - -   - -
3 06-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de contabilitate - -   - -
2 04-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2022, al activității „Pășuni comunale”. - -   - -
1 03-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind validarea Dispoziției nr.510 din 22.12.2022 privind majorarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea , pe anul 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină