• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Niculiţel

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
34 11-08-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu şi al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul II anul 2020 - -   - -
33 05-08-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 - -   - -
32 17-07-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
31 17-07-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind solicitarea unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ”Extindere rețea de canalizare ape uzate și modernizare rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Niculițel, județul Tulcea” - -   - -
30 17-07-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea valorii actualizate a proiectului ”Extindere rețea de canalizare ape uzate și modernizare rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Niculițel, județul Tulcea” - -   - -
29 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea înfiinţării serviciului de iluminat public al comunei Niculiţel, judeţul Tulcea da 2020-06-24   -
28 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind neexercitarea de către consiliul local Niculiţel a dreptului de preemţiune pentru imobilul (teren) situat în extravilanul comunei Niculiţel, judeţul Tulcea da 2020-06-24   -
27 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al celorlalte activităţi derulate prin bugetul local pe trim I anul 2020 da 2020-06-24   -
26 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind necesitatea modificării şi completării regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local Niculiţel da 2020-06-24   -
25 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii da 2020-06-24   -
24 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2021 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior da 2020-04-15   -
23 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 da 2020-04-15   -
22 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei Niculițel în vederea construirii,instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran da 2020-04-15   -
21 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- ” Construire Restaurant și Pensiune Agroturistică”, ” Construire Hală de Producție Vin”, ” Construire Pivnițe (Hrube) lot 1 și lot 2”, satul Niculițel, comuna Niculițel, jud. Tulcea da 2020-04-15   -
20 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperirea Riscurilor da 2020-04-15   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină