• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Niculiţel

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
61 15-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, jud. Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect - -   - -
60 14-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel - -   - -
59 11-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea cuantumului unei burse și a numărului acestora, pentru elevii de la școala gimnazială „ Nichifor Ludovig” Niculițel - -   - -
58 10-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 - -   - -
57 07-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii , rectificat, pe anul 2020 - -   - -
56 02-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind alegerea viceprimarului comunei Niculițel - -   - -
55 02-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind alegerea comisiei de validare și de numărare a voturilor - -   - -
54 02-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea ” Planului de acțiune pe timpul iernii 2020-2021 pe rețeaua de drumuri comunale și stradale din comuna Niculițel” - -   - -
53 02-12-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Niculițel, județul Tulcea - -   - -
52 13-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; pentru modificarea art. 5 al HCL nr. 54 din 23.07.2019 privind implementarea proiectului ” Îmbunătățirea serviciului voluntar pentru situații de urgență, comuna Niculițel, județ Tulcea” - -   - -
51 13-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; Pentru modificarea art. 6 al HCL nr. 31 din 31.05.2017 privind implementarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
50 13-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; Pentru modificarea art. 5 al HCL nr. 43 din 24.04.2019 Privind implementarea proiectului “Extindere reţea de canalizare ape uzate şi modernizare reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Niculiţel, judeţul Tulcea” - -   - -
49 13-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea art .5 al HCL nr. 30 din 31.05.2017 privind implementarea proiectului ” reabilitare Drumuri stradale în comuna Niculițel, județul Tulcea - -   - -
48 13-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobare PUZ ” Construire hală pe structură metalică”, sat Niculițel comuna Niculițel, județul Tulcea - -   - -
47 12-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea PUZ ” Construire Agropensiune Parter și Mansardă” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea - -   - -
46 10-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trim. III anul 2020 - -   - -
45 06-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Niculițel, județul Tulcea - -   - -
44 05-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculițel, care va face parte din comisia de evaluare și asigurarea calității educației - -   - -
43 05-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Niculițel, care vor face parte din consiliul de administrație al școlii gimnaziale ” Nichifor Ludovig” Niculițel - -   - -
42 05-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
41 04-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind încetarea de drept a mandatului de consilier a dlui PASCALE FLORIN - -   - -
40 05-11-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 da 2020-11-05  
39 26-10-2020 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL- “CONSTRUIRE CENTRU VITIVINICOL; HALĂ FRIGORIFICĂ PENTRU DEPOZITARE, PENSIUNE TURISTICĂ, CABINĂ POARTĂ, SEDIU ADMINISTRATIV, SPAȚIU TEHNIC, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, HALĂ UTILAJE, COM. NICULIȚEL, JUD. TULCEA”, da 2020-10-26   -
38 23-09-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 - -   - -
37 27-08-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 - -   - -
36 26-08-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general al investiției” Reabilitare corp de clădire al școlii gimnaziale Nichifor Ludovig situat pe strada Isaccei nr. 99” - -   - -
35 24-08-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a autovehiculului special M1G, Iveco Massif, serie şasiu UA2PAW40V0C100474, serie motor 001122769, an de fabricație 2010, în proprietatea Comunei Niculițel , din patrimoniul Gărzii de Coastă - -   - -
34 11-08-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu şi al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul II anul 2020 - -   - -
33 05-08-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 - -   - -
32 17-07-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință - -   - -
31 17-07-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind solicitarea unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ”Extindere rețea de canalizare ape uzate și modernizare rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Niculițel, județul Tulcea” - -   - -
30 17-07-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea valorii actualizate a proiectului ”Extindere rețea de canalizare ape uzate și modernizare rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Niculițel, județul Tulcea” - -   - -
29 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea înfiinţării serviciului de iluminat public al comunei Niculiţel, judeţul Tulcea da 2020-06-24   -
28 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind neexercitarea de către consiliul local Niculiţel a dreptului de preemţiune pentru imobilul (teren) situat în extravilanul comunei Niculiţel, judeţul Tulcea da 2020-06-24   -
27 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al celorlalte activităţi derulate prin bugetul local pe trim I anul 2020 da 2020-06-24   -
26 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind necesitatea modificării şi completării regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local Niculiţel da 2020-06-24   -
25 24-06-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii da 2020-06-24   -
24 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2021 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior da 2020-04-15   -
23 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2020 da 2020-04-15   -
22 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei Niculițel în vederea construirii,instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran da 2020-04-15   -
21 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- ” Construire Restaurant și Pensiune Agroturistică”, ” Construire Hală de Producție Vin”, ” Construire Pivnițe (Hrube) lot 1 și lot 2”, satul Niculițel, comuna Niculițel, jud. Tulcea da 2020-04-15   -
20 15-04-2020 PASCALE FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperirea Riscurilor da 2020-04-15   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină