• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Niculiţel

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
7 19-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședinţă - -   - -
6 19-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea coeficienților de salarizare pentru personalul contractual de execuție din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - -   - -
5 19-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea coeficientului de salarizare pentru șef serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel - -   - -
4 19-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 - -   - -
3 06-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de contabilitate - -   - -
2 04-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2022, al activității „Pășuni comunale”. - -   - -
1 03-01-2023 SECHILA FLORIN, Primar; privind validarea Dispoziției nr.510 din 22.12.2022 privind majorarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea , pe anul 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină