Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Niculiţel care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 9360 2340 0 0
2 viceprimar 7280 1820 0 0
3 consilier local 936 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 5 7072 0 0 0
5 coordonator personal specialitate, gradaţia 5 4671 0 278 0
6 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 278 0
7 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 260 0
8 consilier achiziții publice clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 5165 0 312 0
9 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 5957 0 330 0
10 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 5165 0 312 0
11 polițist local clasa III, grad profesional principal, gradaţia 3 3328 0 806 0
12 polițist local clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 3496 0 806 0
13 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 3 4684 0 278 0
14 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 3 4684 0 295 0
15 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5180 0 330 0
16 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5180 0 347 0
17 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5698 0 330 0
18 asistent medical comunitar, gradaţia 4 4716 0 156 0
19 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 278 0
20 asistent personal, gradaţia 4 2638 0 0 0
21 asistent personal, gradaţia 5 2703 0 347 0
22 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 347 0
23 asistent personal, gradaţia 2 2450 0 347 0
24 asistent personal, gradaţia 1 2334 0 330 0
25 asistent personal, gradaţia 1 2334 0 347 0
26 asistent personal, gradaţia 0 2232 0 347 0
27 bucătar, gradaţia 3 2698 0 347 0
28 casier, gradaţia 2 3522 0 295 0
29 conducător autospecială, gradaţia 5 3885 0 174 0
30 conducător autospecială, gradaţia 5 3885 0 347 0
31 guard, gradaţia 4 3032 0 295 0
32 instructor educație, gradaţia 3 3454 0 0 0
33 instructor educație, gradaţia 5 3660 0 347 0
34 mediator sanitar, gradaţia 2 3348 0 243 0
35 muncitor calificat 1, gradaţia 1 3354 0 243 0
36 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3885 0 330 0
37 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3885 0 312 0
38 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3885 0 347 0
39 muncitor calificat 1, gradaţia 3 3698 0 347 0
40 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3885 0 278 0
41 referent, gradaţia 3 3660 0 260 0
42 sef s.v.s.u, gradaţia 5 4662 0 312 0
43 șofer 1, gradaţia 5 3885 0 347 0


Notă:
sporurile prevazute la primar și viceprimar reprezinta majorarea indemnizației pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
PASCALE FLORIN
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 30-09-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 03-03-2020   utilizator: 80