• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Niculiţel

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
150 08-04-2024 SECHILA FLORIN, primar prelungirea contractului individual de muncă al dnei F.N. , asistent personal al minorului cu handicap grav. F.K. - 2024-04-09    - - -
149 05-04-2024 SECHILA FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2024-04-09    - - -
148 03-04-2024 SECHILA FLORIN, primar menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune - 2024-04-09    - - -
147 03-04-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială, pentru luna martie 2024 de care beneficiază dna Z.M.A., membru în echipele de implementare a proiectelor - 2024-04-09    - - -
146 03-04-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială , pentru luna martie 2024, de care beneficiază dna S.V., membru în echipele de implementare a proiectelor - 2024-04-09    - - -
145 03-04-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială, pentru luna martie 2024, de care beneficiază dna M.A.M. membru în echipa de implementare a proiectelor - 2024-04-09    - - -
144 03-04-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială pentru luna martie 2024 de care beneficiază dna C.E. membru în echipa de implementare a proiectelor - 2024-04-09    - - -
143 29-03-2024 SECHILA FLORIN, primar aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru C.G. - 2024-04-09    - - -
142 29-03-2024 SECHILA FLORIN, primar aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru N.M. - 2024-04-09    - - -
141 28-03-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav M.I. - 2024-03-29    - - -
140 28-03-2024 SECHILA FLORIN, primar constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Niculițel - 2024-03-29    - - -
139 26-03-2024 SECHILA FLORIN, primar privind convocarea consiliului local al comunei Niculițel în ședinţă extraordinară , convocată de îndată , pentru data de 29 martie 2024 da 2024-03-29    - -
138 26-03-2024 SECHILA FLORIN, primar instituirea curatelei pentru minora C.A.M. și numirea dnei M.I. în calitate de curator special - 2024-03-29    - - -
137 26-03-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav C.C. - 2024-03-29    - - -
136 26-03-2024 SECHILA FLORIN, primar angajarea dnei M.G. în funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav M.N.I. - 2024-03-29    - - -
135 26-03-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea salariului dnei G.F. asistent medical comunitar în cadrul Primărei comunei Niculițel - 2024-03-29    - - -
134 20-03-2024 SECHILA FLORIN, primar constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul ”Achiziției de servicii de catering acordate în cadrul Programului Național ”masă sănătoasă”, conform HG nr. 24/2024 - 2024-03-29    - - -
133 19-03-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav M.R. - 2024-03-20    - - -
132 13-03-2024 SECHILA FLORIN, primar aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru P.I. - 2024-03-20    - - -
131 13-03-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav - 2024-03-20    - - -
130 13-03-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea contractului individual de muncă al dnei P.M. , asistent personal al persoanei cu handicap grav P.R.A. - 2024-03-20    - - -
129 13-03-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav M.N. - 2024-03-13    - - -
128 12-03-2024 SECHILA FLORIN, primar privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 18 martie 2024 da 2024-03-13    - -
127 11-03-2024 SECHILA FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2024-03-13    - - -
126 06-03-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială, pentru luna februarie 2024, de care beneficiază dna M.A.M. membru în echipa de implementare a proiectelor - 2024-03-07    - - -
125 06-03-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială pentru luna februarie 2024, de care beneficiază dna Ș.V. membru în echipa de implementare a proiectelor - 2024-03-07    - - -
124 06-03-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială pentru luna februarie 2024, de care beneficiază dna Z.M.A. membru în echipa de implementare a proiectelor - 2024-03-07    - - -
123 01-03-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav D.M. - 2024-03-07    - - -
122 26-02-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea contractului individual de muncă al dnei M.T. asistent personal al persoanei cu handicap grav S.C. - 2024-02-29    - - -
121 23-02-2024 SECHILA FLORIN, primar Privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență la nivelul localității Niculițel în anul 2024 - 2024-02-29    - - -
120 23-02-2024 SECHILA FLORIN, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică privind execuția lucrărilor pentru investiția , „EFICIENTIZARE CORP DE CLĂDIRE ȘCOALA DE PIATRĂ ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - 2024-02-29    - - -
119 20-02-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru P.M. - 2024-02-29    - - -
118 20-02-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru M.S. - 2024-02-29    - - -
117 19-02-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav S.E. - 2024-02-19    - - -
116 16-02-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav G.A. - 2024-02-19    - - -
115 12-02-2024 SECHILA FLORIN, primar PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NICULIȚEL ÎN ȘEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE LUCRU LA DATA DE 16 FEBRUARIE 2024 da 2024-02-14    - -
114 06-02-2024 SECHILA FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2024-02-07    - - -
113 06-02-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială pentru luna ianuarie 2024 de care beneficiază dna Z.M.A. , membru în echipele de implementare a proiectelor - 2024-02-07    - - -
112 06-02-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială pentru luna ianuarie 2024 de care beneficiază dna S.V., membru în echipa de implementare a proiectelor - 2024-02-07    - - -
111 06-02-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială pentru luna ianuarie 2024 de care beneficiază dna M.A.M , membru în echipele de implementare a proiectelor - 2024-02-07    - - -
110 02-02-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea dreptului la supliment pentru energie pentru P.M. - 2024-02-06    - - -
109 02-02-2024 SECHILA FLORIN, primar constituirea echipei de implementare a proiectului ”Eficientizare corp de clădire Școala de Piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” - 2024-02-06    - - -
108 02-02-2024 SECHILA FLORIN, primar modificarea componenței echipei de implementare a proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere , dotare cămin cultural, localitatea Niculițerl, județul Tulcea - 2024-02-06    - - -
107 02-02-2024 SECHILA FLORIN, primar privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă extraordinară de lucru la data de 6 februarie 2024 da 2024-02-06    - -
106 31-01-2024 SECHILA FLORIN, primar aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 68 titulari - 2024-02-06    - - -
105 30-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei O.C.I. paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-30    - - -
104 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea salariului lunar al dnei B.A. politist local principal , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-30    - - -
103 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui O.R., șef serviciu la Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare - 2024-01-29    - - -
102 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei T.M., guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
101 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui T.C., muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
100 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui T.D., conducător autospecială în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
99 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui T.C. , conducător autospecială în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
98 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al drei O.C.I., paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
97 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui L.H. , conducător autospecială în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
96 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui J.S. , muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
95 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui D.D., muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
94 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui C.T., conducător autospecială în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
93 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui B.I. sef SVSU în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
92 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dlui B.F. muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
91 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei R.T., referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
90 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei J.L., referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
89 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei Ș.V. referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
88 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei Z.M.A. consilier achiziții publice principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
87 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei M.A.M. inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
86 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei C.D., inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
85 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei M.D. referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
84 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei B.M. consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
83 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Stabilirea salariului lunar al dnei F.E. referent principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
82 26-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea salariului lunar al dnei G.M. secretar general al comunei Niculițel - 2024-01-29    - - -
81 25-01-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav dnei L.S. - 2024-01-25    - - -
80 25-01-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea dreptului la supliment pentru energie dlui M.S. - 2024-01-25    - - -
79 19-01-2024 SECHILA FLORIN, primar privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă ordinară pentru data de 25 ianuarie 2024 da 2024-01-25    - -
78 19-01-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav T.M. - 2024-01-25    - - -
77 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea indemnizației lunare a primarului comunei Niculițel, județul Tulcea - 2024-01-17    - - -
76 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Niculițel, județul Tulcea - 2024-01-17    - - -
75 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salariului dnei G.F, asistent medical comunitar în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-17    - - -
74 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salariului dnei C.E., referent în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-17    - - -
73 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui M.A. - 2024-01-17    - - -
72 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui A.D. - 2024-01-17    - - -
71 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei C.C. - 2024-01-17    - - -
70 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei C.S. - 2024-01-17    - - -
69 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui G.N. - 2024-01-17    - - -
68 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei C.V. - 2024-01-17    - - -
67 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei C.D. - 2024-01-17    - - -
66 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei O.M. - 2024-01-17    - - -
65 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui M.R. - 2024-01-17    - - -
64 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui M.I. - 2024-01-17    - - -
63 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui G.A. - 2024-01-17    - - -
62 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei S.E. - 2024-01-17    - - -
61 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei L.S. - 2024-01-17    - - -
60 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei C.L.A. - 2024-01-17    - - -
59 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei M.G.R. - 2024-01-17    - - -
58 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui T.M. - 2024-01-17    - - -
57 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei S.M. - 2024-01-17    - - -
56 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei R.A. - 2024-01-17    - - -
55 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei R.A. - 2024-01-17    - - -
54 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui P.I. - 2024-01-17    - - -
53 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui O.I. - 2024-01-17    - - -
52 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei N.S. - 2024-01-17    - - -
51 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui M.P. - 2024-01-17    - - -
50 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui M.T. - 2024-01-17    - - -
49 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei M.T. - 2024-01-17    - - -
48 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei L.I. - 2024-01-17    - - -
47 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei I.I. - 2024-01-17    - - -
46 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui D.L.D. - 2024-01-17    - - -
45 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei D.V. - 2024-01-17    - - -
44 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei D.M. - 2024-01-17    - - -
43 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei D.I. - 2024-01-17    - - -
42 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei C.N. - 2024-01-17    - - -
41 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui C.M. - 2024-01-17    - - -
40 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui B.I. - 2024-01-17    - - -
39 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dlui B.,I. - 2024-01-17    - - -
38 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei B.D. - 2024-01-17    - - -
37 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnlui B.S. - 2024-01-17    - - -
36 15-01-2024 SECHILA FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia dnei A.S. - 2024-01-17    - - -
35 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei P.I. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
34 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei V.M. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
33 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei V.E. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
32 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dlui T.G.M.. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
31 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei T.A. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
30 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei S.R.. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
29 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei Ș.M. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
28 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei P.M. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
27 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei O.F.. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
26 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei O.D.asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
25 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei N.I.asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
24 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei M.T. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
23 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei M.A.M. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
22 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei L.I.C. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
21 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei M.T. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
20 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei G.M. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
19 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dlui G.C. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
18 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei F.I. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
17 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei F.N. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
16 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dlui F.C. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
15 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei D.A.. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
14 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei C.T. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
13 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei C.M.S. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
12 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei C.G.. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
11 11-01-2024 SECHILA FLORIN, primar Majorarea salariului de baza al dnei B.V. asistent personal în cadrul Primăriei comunei Niculițel - 2024-01-12    - - -
10 10-01-2024 SECHILA FLORIN, primar activitatea ce urmează a fi prestată de P.V. - 2024-01-12    - - -
9 10-01-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/petrolieri și a suplimentului pentru energie dlui Ș.L. - 2024-01-12    - - -
8 08-01-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială, pentru luna decembrie 2023, de care beneficiază dna Z.M.A. membru în echipele de implementare a proiectelor - 2024-01-09    - - -
7 08-01-2024 SECHILA FLORIN, primar majorarea salarială, pentru luna decembrie 2023, de care beneficiază dna M.AM. membru în echipele de implementare a proiectelor - 2024-01-09    - - -
6 08-01-2024 SECHILA FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2024-01-09    - - -
5 08-01-2024 SECHILA FLORIN, primar privind convocarea consiliului local al comunei Niculiţel în sedinţă extraordinară , convocată de îndată , pentru data de 9 ianuarie 2024 da 2024-01-09    - -
4 08-01-2024 SECHILA FLORIN, primar gestionarea unor formulare financiar-contabile - 2024-01-09    - - -
3 08-01-2024 SECHILA FLORIN, primar încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav C.Ș. - 2024-01-09    - - -
2 08-01-2024 SECHILA FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav M.A. - 2024-01-09    - - -
1 08-01-2024 SECHILA FLORIN, primar acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local, înregistrat șa sfârșitul anului 2023, din excedentul anilor precedenți - 2024-01-09    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină