• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Niculiţel

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
121 09-07-2020 PASCALE FLORIN, primar desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru autoritățile administrației publice locale din comuna Niculițel - 2020-07-09 - -
120 09-07-2020 PASCALE FLORIN, primar desemnarea dlui Sechila Florin, viceprimarul comunei Niculițel, pentru îndrumarea și supravegherea activității persoanei care prestează muncă neremunerată în folosul comunității - 2020-07-09 - -
119 06-07-2020 PASCALE FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2020-07-09 - -
118 03-07-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap grav - 2020-07-09 - -
117 24-06-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-06-24 - -
116 24-06-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă - 2020-06-24 - -
115 24-06-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-06-24 - -
114 24-06-2020 PASCALE FLORIN, primar convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 30 iunie 2020 da 2020-06-24 -
113 12-06-2020 PASCALE FLORIN, primar aprobarea planului de servicii - 2020-06-24 - -
112 11-06-2020 PASCALE FLORIN, primar desemnarea persoanei responsabile pentru relația cu SNEP - 2020-06-11 - -
111 05-06-2020 PASCALE FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2020-06-09 - -
110 27-05-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă - 2020-05-28 - -
109 25-05-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav - 2020-05-28 - -
108 22-05-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap grav - 2020-05-22 - -
107 22-05-2020 PASCALE FLORIN, primar constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul programului național de cadastru și carte funciară, inițiate de U.A.T Comuna Niculițel pentru sectoarele cadastrale - 2020-05-22 - -
106 20-05-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-05-22 - -
105 20-05-2020 PASCALE FLORIN, primar Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-05-22 - -
104 14-05-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea dreptului la ajutorul social - 2020-05-22 - -
103 11-05-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav - 2020-05-22 - -
102 08-05-2020 PASCALE FLORIN, primar convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 15 mai 2020 da 2020-05-08 -
101 07-05-2020 PASCALE FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2020-05-08 - -
100 30-04-2020 PASCALE FLORIN, primar activitatea ce urmează a fi prestată în folosul comunității - 2020-04-30 - -
99 30-04-2020 PASCALE FLORIN, primar activitatea ce urmează a fi prestată în folosul comunității - 2020-04-30 - -
98 30-04-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-04-30 - -
97 29-04-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-04-30 - -
96 24-04-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea unor ajutoare de urgență - 2020-04-30 - -
95 15-04-2020 PASCALE FLORIN, primar virări de credite bugetare pe anul 2020 - 2020-04-16 - -
94 10-04-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-04-16 - -
93 08-04-2020 PASCALE FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2020-04-16 - -
92 08-04-2020 PASCALE FLORIN, primar reducerea temporară a activității - 2020-04-16 - -
91 06-04-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-04-06 - -
90 06-04-2020 PASCALE FLORIN, primar convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 7.04.2020 da 2020-04-06 -
89 31-03-2020 PASCALE FLORIN, primar desemnarea dnei Maricaș Ana-Maria responsabil cu resursele umane, completarea și transmiterea datelor în registrul de evidență al salariaților la ITM Tulcea - 2020-04-06 - -
88 31-03-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-04-06 - -
87 30-03-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-03-31 - -
86 30-03-2020 PASCALE FLORIN, primar virări de credite bugetare pe anul 2020 - 2020-03-31 - -
85 27-03-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-03-31 - -
84 26-03-2020 PASCALE FLORIN, primar constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică privind execuția lucrărilor pentru investiția ” Reabilitare Drumuri Stradale în comuna Niculițel, județul Tulcea” - 2020-03-31 - -
83 24-03-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea dreptului la ajutorul social - 2020-03-31 - -
82 24-03-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-03-31 - -
81 18-03-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-03-31 - -
80 16-03-2020 PASCALE FLORIN, primar constituirea comisiei de cercetare administrativă a abaterilor disciplinare - 2020-03-16 - -
79 16-03-2020 PASCALE FLORIN, primar suspendarea activității de relații cu publicul da 2020-03-16 -
78 12-03-2020 PASCALE FLORIN, primar constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol din România runda 2020 - 2020-03-16 - -
77 12-03-2020 PASCALE FLORIN, primar delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă - 2020-03-16 - -
76 12-03-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-03-16 - -
75 12-03-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-03-16 - -
74 12-03-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-03-16 - -
73 10-03-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-03-16 - -
72 09-03-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-03-16 - -
71 09-03-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-03-16 - -
70 09-03-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-03-16 - -
69 04-03-2020 PASCALE FLORIN, primar îndreptarea erorii materiale din dispoziția nr. 60 din 21.02.2020 - 2020-03-06 - -
68 04-03-2020 PASCALE FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2020-03-06 - -
67 04-03-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-03-06 - -
66 04-03-2020 PASCALE FLORIN, primar activitatea ce urmează a fi prestată în folosul comunității - 2020-03-06 - -
65 02-03-2020 PASCALE FLORIN, primar convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință extraordinară de lucru la data de 6 martie 2020 da 2020-03-06 -
64 29-02-2020 PASCALE FLORIN, primar aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social - 2020-03-06 - -
63 29-02-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-03-06 - -
62 24-02-2020 PASCALE FLORIN, primar aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social - 2020-02-24 - -
61 21-02-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-02-24 - -
60 21-02-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-02-24 - -
59 21-02-2020 PASCALE FLORIN, primar modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei - 2020-02-24 - -
58 21-02-2020 PASCALE FLORIN, primar convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 27 februarie 2020 da 2020-02-24 -
57 14-02-2020 PASCALE FLORIN, primar constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică privind proiectarea și execuția lucrărilor pentru investiția ” Reabilitare corp de clădire al școlii Gimnaziale Nichifor Ludovig situat pe strada Isaccei nr. 99” - 2020-02-24 - -
56 14-02-2020 PASCALE FLORIN, primar delegarea atribuțiilor primarului - 2020-02-14 - -
55 14-02-2020 PASCALE FLORIN, primar activitatea ce urmează a fi prestată în folosul comunității - 2020-02-14 - -
54 12-02-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea ajutorului de înmormântare - 2020-02-12 - -
53 05-02-2020 PASCALE FLORIN, primar delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă - 2020-02-14 - -
52 05-02-2020 PASCALE FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2020-02-14 - -
51 05-02-2020 PASCALE FLORIN, primar constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de execuție lucrări pentru proiectul ”Reabilitare, modernizare, extindere, dotare Cămin Cultural, localitatea Niculițel, județul Tulcea” - 2020-02-14 - -
50 31-01-2020 PASCALE FLORIN, primar aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social - 2020-02-04 - -
49 31-01-2020 PASCALE FLORIN, primar Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-02-04 - -
48 31-01-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-02-04 - -
47 31-01-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea dreptului la ajutorul social - 2020-02-04 - -
46 31-01-2020 PASCALE FLORIN, primar aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social - 2020-02-04 - -
45 31-01-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-02-04 - -
44 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar acordarea indemnizației lunare pentru persoană adultă cu handicap - 2020-02-04 - -
43 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorarea salariului lunar pentru coordonator personal specialitate în cadrul Centrului de Zi al comunei Niculițel - 2020-02-04 - -
42 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorarea salariului lunar al referentului I în cadrul Căminului Cultural al comunei Niculițel - 2020-02-04 - -
41 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorarea salariului lunar al asistentului medical comunitar - 2020-02-04 - -
40 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru mediator sanitar - 2020-02-04 - -
39 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
38 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
37 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
36 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
35 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
34 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
33 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
32 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
31 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
30 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
29 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
28 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
27 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
26 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru instructor educație în cadrul Centrului de zi al comunei Niculițel - 2020-02-04 - -
25 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru instructor educație în cadrul Centrului de zi al comunei Niculițel - 2020-02-04 - -
24 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru funcția bucătar în cadrul Centrului de zi al comunei Niculițel - 2020-02-04 - -
23 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
22 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar majorare salariu lunar pentru asistent personal - 2020-02-04 - -
21 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar modificarea art. 2 din dispoziția nr. 449 din 30.12.2019 - 2020-02-04 - -
20 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar modificarea art. 2 din dispoziția nr. 450 din 30.12.2019 - 2020-02-04 - -
19 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar modificarea art. 2 din dispoziția nr. 451 din 30.12.2019 - 2020-02-04 - -
18 29-01-2020 PASCALE FLORIN, primar modificarea art. 2 din dispoziția nr. 452 din 30.12.2019 - 2020-02-04 - -
17 28-01-2020 PASCALE FLORIN, primar constituirea echipei de implementare a proiectului ”Reabilitare corp de clădire al școlii gimnaziale Nichifor Ludovig situat pe strada Isaccei nr. 99” - 2020-02-04 - -
16 28-01-2020 PASCALE FLORIN, primar desemnarea persoanei care va asigura recepția cantitativă și calitativă a pachetelor cu produse de igienă, acordate în cadrul POAD 2018-2020 - 2020-02-04 - -
15 28-01-2020 PASCALE FLORIN, primar numirea dirigintelui de șantier , în vederea urmăririi din punct de vedere tehnic a lucrărilor care se vor executa pentru realizarea investiției ” Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Niculițel, județul Tulcea” - 2020-02-04 - -
14 28-01-2020 PASCALE FLORIN, primar aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social - 2020-02-04 - -
13 23-01-2020 PASCALE FLORIN, primar desemnarea persoanei care va îndruma și supraveghea activitatea desfășurată în folosul comunității - 2020-01-27 - -
12 23-01-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia - 2020-01-27 - -
11 23-01-2020 PASCALE FLORIN, primar convocarea Consiliului local al comunei Niculițel în ședință ordinară de lucru la data de 31 ianuarie 2020 da 2020-01-27 -
10 22-01-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - 2020-01-27 - -
9 22-01-2020 PASCALE FLORIN, primar încetarea dreptului la ajutorul social - 2020-01-27 - -
8 17-01-2020 PASCALE FLORIN, primar schimbarea numelui titularului de ajutor social și modificarea cuantumului - 2020-01-17 - -
7 17-01-2020 PASCALE FLORIN, primar aprobarea planului de servicii - 2020-01-17 - -
6 17-01-2020 PASCALE FLORIN, primar desemnarea reprezentantului autorității tutelare, pentru a asista la încheierea unui contract de de întreținere - 2020-01-17 - -
5 14-01-2020 PASCALE FLORIN, primar activitatea ce urmează a fi prestată în folosul comunității - 2020-01-17 - -
4 14-01-2020 PASCALE FLORIN, primar activitatea ce urmează a fi prestată în folosul comunității - 2020-01-17 - -
3 10-01-2020 PASCALE FLORIN, primar stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoanele adulte cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia - 2020-01-17 - -
2 10-01-2020 PASCALE FLORIN, primar distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță - 2020-01-17 - -
1 10-01-2020 PASCALE FLORIN, primar Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei - 2020-01-17 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină