Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Comunicat de presă - finalizare proiect "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea - UAT Comuna Niculițel"
Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacitații instituționale si eficientizarea activității la nivelul UAT Niculitel în ceea ce privește exercitarea atributiilor prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalți actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office.

Valoarea proiectului: 1.475.420,00 lei 

comunicat de presa.docx  (109,22 KB)  data: 15-11-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă - finalizarea proiectului Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea
   Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.

   Valoarea totală a proiectului este de 1.977.134,06  lei 

Comunicat de presa.doc  (152,50 KB)  data: 07-11-2023   utilizator: 1